Home

Pensioenbeheer In Optima Forma

EBlinC het systeem op internet, de aanvliegroute voor uw relaties, het knooppunt voor de distributie van alle mutaties, de communicatietool richting werkgever en werknemers. Inzicht en archivering van alle mutaties gedaan door uw klant, accountant en uzelf als intermediair. Wie doet “wat” en wie heeft “wat” afgehandeld en wanneer.

Afhandeling van mutaties gebeurt via koppelingen met 90% van de pensioenverzekeraars. Met de nieuwste technologieën  worden mutaties ingeschoten en gegevens (verrijking) weer opgehaald.

Naast  een perfect beheerssysteem biedt het uw klanten veel functionaliteit op het gebied van Personeel & Organisatie. Van verlof- en verzuimregistratie tot het voeren van een digitaal Personeelsdossier.