top of page

Wagenpark beheer

Nieuwe auto opvoeren

Klik op de button “nieuwe auto toevoegen”:

Als het kenteken bekend is, dan kan dit ingevuld worden al zal met de koppeling met het RDW, een drietal velden worden gevuld. Is het kenteken nog niet bekend, tik dan een willekeurige waarde in dit veld.

  • Een goed geordend beheer van uw wagenpark vormt de basis voor een goed functionerende onderhoudsorganisatie

  • Borg alle relevante informatie over uw wagenpark door deze overzichtelijk vast te leggen

  • Grip op de inzetbaarheid van uw wagenpark

ScreenHunter 546.png
bottom of page