NEWS & UPDATES

November 28, 2017

 AVG Pagina

NIEUWE PRIVACYWETGEVING VOOR HELE EU
Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), van toepassing. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Doel van de Avg is één Europees privacykad...

October 26, 2017

Het bewijs van uw zorgplicht.

Een adviseur moert een deugdelijke administratie voeren waaruit blijkt welke essentiële informatie de klant hem heeft verschaft en hoe hij daarop heeft gereageerd.

Een deugdelijke administratie voeren, wat betekent dat en wat kun je vastleggen?
 

  • Korte gespreksverslagen

  • Telefoonnotities

  • Brieven

  • Documenten

  • ...

August 17, 2017

Elke vorm van rapportage is mogelijk. Standaard zijn er een aantal sjablonen ingericht. Maar u kunt ook zelf een sjabloon definiëren. Bijvoorbeeld een checklist van deelnemers, salarissen, premies voor de verschillende dekkingen, per maand of per jaar.

August 17, 2017

Voor een collectieve overlijdensverzekering kunt u snel een vergelijk of offerte aanvragen op basis van de in het systeem aanwezige werknemer gegevens.

August 15, 2017

Bij elk bedrijf horen contactpersonen. Binnen een bedrijf kunnen dat verschillende personen zijn. Denk aan: Directie, Personeelszaken, Pensioenafdeling, Administrateur, etc.

Door deze toevoeging heeft u de mogelijkheid contactpersonen aan te maken met een bepaalde rol. Met één druk op de knop genereert u een Excel bestand met email adressen en contactperso...

August 15, 2017

Voor het overzicht van de verlofaanvragen en voor de registratie van het verzuim,  is een nieuw scherm gemaakt. Hierbij worden nu ook de aangevraagde uren op de dag weergegeven.

Please reload