Koppeling met Outlook

Middels de koppeling met Outlook worden e-mails "Van"en "Naar" de klant automatisch opgenomen in de EBlinC database.