top of page

In EBlinC kan handmatig of automatisch tijd bijgehouden worden die vervolgens wel of niet declarabel gemaakt kan worden. Declarabele tijd kan door naar de facturatie module waarbij deze tijd per de eerste van de volgende maand mee gaat naar de factuur te versturen aan uw relatie.


Het totaal overzicht van alle tijd momenten kan middels een export dagelijks voor die betreffende maand, of voorgaande maanden, uit EBlinC geëxporteerd worden. 

bottom of page