top of page

AVG - Pagina


AVG Pagina

NIEUWE PRIVACYWETGEVING VOOR HELE EU Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe Europese verordening, de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), van toepassing. De verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). Doel van de Avg is één Europees privacykader te creëren. Directe werking Een verordening heeft directe werking in heel Europa. De Avg wordt daarom niet omgezet in een Nederlandse wet. Er is wel een Nederlandse Implementatiewet Avg. Die is nodig, omdat de Avg op een aantal onderdelen ruimte laat voor nationale wetgeving. Voor de verzekeringsbranche regelt die Nederlandse implementatiewet bijvoorbeeld dat verzekeraars en intermediairs voor het afsluiten en beheren van verzekeringen een uitzondering genieten op het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. De wet is nog niet aangenomen door het parlement, dus zekerheid is er nog niet. Overgangsperiode De Avg werd al op 4 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en trad 20 dagen erna in werking. Maar de Avg is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Er zit 2 jaar tussen publicatie en toepassing. Die 2 jaren moeten organisaties en toezichthouders de ruimte bieden zich goed voor te bereiden op de Avg. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page